Trái phiếu là gì?

Trái phiếu là một chứng nhận nghĩa vụ nợ của người phát hành phải trả cho người sở hữu trái phiếu đối với một khoản tiền cụ thể (mệnh giá của trái phiếu), trong một thời gian xác định và với một lợi tức quy định. Người phát hành có thể là doanh nghiệp (trái phiếu trong trường hợp này được gọi là trái phiếu doanh nghiệp’), một tổ chức chính quyền như Kho bạc nhà nước (trong trường hợp này gọi là trái phiếu kho bạc), chính quyền (trong trường hợp này gọi là công trái hoặc trái phiếu chính phủ).

Người mua trái phiếu, hay trái chủ, có thể là cá nhân hoặc doanh nghiệp hoặc chính phủ. Tên của trái chủ có thể được ghi trên trái phiếu (trường hợp này gọi là trái phiếu ghi danh) hoặc không được ghi (trái phiếu vô danh). Trái chủ là người cho nhà phát hành vay và họ không chịu bất cứ trách nhiệm nào về kết quả sử dụng vốn vay của người vay. Nhà phát hành có nghĩa vụ phải thanh toán theo các cam kết nợ được xác định trong hợp đồng vay.

Cổ phần NYM là gì?

Cổ phần NYM là một tài sản hiện hữu được phát hành tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu của Công ty cổ phần NAM Y MART. Cụ thể:

Đăng ký mua Trái phiếu ở đâu?

Có 3 hình thức mua Trái phiếu:

  1. Mua thông qua các Đại lý phân phối.
  2. Mua trực tiếp với đơn vị Phát hành Online.
  3. Mua thông qua giới thiệu của các Nhà đầu tư.

Chúng tôi có thể tiếp xúc như thế nào?

Tiếp xúc với NAM Y MART thông qua các kênh:

  1. Telegram:    www.namymart.com/telegram
  2. YouTube:     www.namymart.com/youtube
  3. Zalo:             www.namymart.com/zalo
  4. Viber:            www.namymart.com/viber
  5. Facebook:   www.namymart.com/facebook

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ VÀ SỐ HÓA TOÀN CẦU

Số 27, Lô 5, Khu nhà ở CBNV VP TƯ Đảng và Báo Nhân Dân, Trịnh Văn Bô, P. Xuân Phương, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội

HOTLINE: 081 321 5555